Ads

22 January, 2022

బంగారం - మట్టి పాత్రలు! అందమా - గుణమా?

 

బంగారం - మట్టి పాత్రలు! అందమా - గుణమా?

తన అసమాన ప్రతిభతో, మౌర్య సామ్రాజ్య ఖ్యాతిని దేశం నలుచెరగులా వ్యాపింపజేసిన ఘనత, ఆచార్య చాణక్యులది. దౌత్యవేత్తగా, రాజనీతికోవిదుడిగా, ఆర్థికవేత్తగానూ మన్ననలు అందుకున్న కౌటిల్యుడు, జీవితానికి సంబంధించిన ఎన్నో విషయాలను తెలియజేశారు. సామాన్య శకానికి పూర్వం, గుప్తుల కాలంలో తెలిపిన విషయాలు, నేటి సమాజానికీ ఎంతోగానో ఉపయోగపడుతున్నాయి. ఆచార్య చాణక్యులు, పలు సమస్యలకు తెలివైన సలహాలు అందిస్తూ, వాటికి పరిష్కారం సూచించారు.

[ ఈ వ్యాసాన్ని వీడియోగా చూడండి: https://youtu.be/I3_B2euxV_U ]

ఒక రోజు చంద్రగుప్త మౌర్య చక్రవర్తీ, మహామంత్రి చాణక్యులూ, ఏదో విషయమై చర్చిస్తున్నారు. ఈ సందర్భంగా, చంద్రగుప్తుడు చాణక్యునితో, 'మీరు నల్లగా ఉన్నారు. దూరం నుంచి కురూపిగా కనిపిస్తారు. అయితే, మీలో లెక్కకుమించిన సద్గుణాలు ఉన్నాయి. అలాగే మీరు అందంగా కూడా ఉండి వుంటే, మరింత బాగుండే వారు. భగవంతుడు ఆ విషయంలో, మీ పై చిన్న చూపు చూశాడు కదా!' అని అన్నారు..

వెంటనే చాణక్యుడు సమాధానమిస్తూ, 'మహారాజా.. రూపమనేది అందరినీ మోహింపజేయడం, వాస్తవమే. అయితే, ఇది క్షణికం మాత్రమే. ఇందులో గొప్పదనమేమీ లేదు.' అని అన్నారు.

వెంటనే మహారాజు మాట్లాడుతూ, 'మీరు అందంగా లేరని, అలా వాదిస్తున్నారనుకుంటున్నాను. మరి అందం కన్నా గుణం గొప్పదని చెప్పే ఏదైనా ఒక ఉదాహరణ మీ దగ్గర ఉంటే, చెప్పండి.' అని అడిగారు.

అప్పుడు చాణక్యడు రెండు పాత్రలలో మంచినీటిని తెప్పించి, మహారాజుతో, 'ఈ నీటిని త్రాగండి' అంటూ, ఆ రెండు పాత్రలనూ అందించారు..

వాటిలో మొదటి పాత్ర బంగారంతో చేసినది, రెండవది, మట్టి పాత్ర. ఆ రెండింటిలో దేనిలోని నీరు బాగుందని అడిగారు.

దానికి మహారాజు సమాధానమిస్తూ, 'మట్టి పాత్రలోని నీరు, చాలా రుచికరంగా ఉంద'ని అన్నారు.

వెంటనే చాణక్యుడు, 'చూశారుగా.. మట్టి పాత్రలోని నీరే మీకు తృప్తి నిచ్చింది. అదే బంగారు పాత్ర కంటికి అందంగా కనిపించినా, మట్టి పాత్రలోని నీరే, మీకు గొప్పగా అనిపించింది. అంటే, గుణం కారణంగానే మీకు సంతృప్తి కలిగింది కానీ, అందం వలన కాదు కదా! ఇదే గుణానికున్న గొప్పదనం' అని చాణక్యలు మహారాజుకు తెలియజేశారు.

దీని ద్వారా ఆచార్య చాణక్యలు, మనకు ఒక గొప్ప సందేశాన్ని అందించారు.. మనం బాహ్య సౌందర్యానికి ప్రాముఖ్యతనిస్తూ, గుణాలకు విలువ నివ్వకపోవడం వలన, చాలా కోల్పోతున్నామనీ, అందుకే ముందుగా గుణాలను చూడాలనీ, చాణక్యలు సూచించారు.

అర్థశాస్త్రం, చాణక్య నీతి, నీతి శాస్త్రం లాంటి పుస్తకాలపై, కౌటిల్యుడు తమ జీవితకాలం మొత్తం వెచ్చించారు. ఈ చారిత్రక గ్రంథాలు, నేటి పరిశోధకులకు ఎంతగానో ఉపయోగపడుతున్నాయి. వీటిలో జీవితం, విజయం గురించిన విషయాలు, కోకొల్లలు పొందుపరిచారు.

20 January, 2022

కామ క్రోధ భయముల నుండి స్వేచ్ఛ! Bhagavad Gita

 

కామ క్రోధ భయముల నుండి స్వేచ్ఛ!

'భగవద్గీత' పంచమోధ్యాయం - కర్మ సన్న్యాస యోగం (01 – 06 శ్లోకాలు)! భగవద్గీతలో ఉన్న, 18 అధ్యాయాలూ, 18 యోగాలలో, 1 నుండి 6 వరకూ ఉన్న అధ్యాయాలను, కర్మషట్కము అంటారు. దీనిలో ఐదవ అధ్యాయం, కర్మ సన్న్యాస యోగం. ఈ రోజుటి మన వీడియోలో, కర్మ సన్న్యాస యోగంలోని 01 నుండి 06 వరకూ ఉన్న శ్లోకాలనూ, వాటి తాత్పర్యాలనూ తెలుసుకుందాము..

[ ఈ భాగాన్ని వీడియోగా చూడడానికి CLICK చెయ్యండి = https://youtu.be/25KAu1L4LQs ]

ఈ అధ్యాయంలో, శ్రీ కృష్ణుడు కర్మ సన్యాస మార్గాన్ని విశదీకరిస్తున్నాడు. బాహ్యమైన భోగ సంబంధ తలపులను త్యజించి, కామ, క్రోధ, భయముల నుండి స్వేచ్ఛను పొందడమెలాగో, చెప్పబోతున్నాడు.

00:53 - అర్జున ఉవాచ ।
సన్న్యాసం కర్మణాం కృష్ణ పునర్యోగం చ శంససి ।
యఛ్చ్రేయ ఏతయోరేకం తన్మే బ్రూహి సునిశ్చితమ్ ।। 1 ।।

అర్జునుడు ఇలా అంటున్నాడు: ఓ శ్రీ కృష్ణా, నీవు పనులను త్యజించే కర్మ సన్యాసాన్నీ, మరియు భక్తితో పనిచేసే కర్మయోగాన్నీ ప్రశంసించావు. ఈ రెండింటిలో ఏది శ్రేయస్కరమో, కచ్చితముగా తేల్చి చెప్పుము.

శ్రీ కృష్ణుడు, పనులను త్యజించడాన్నీ, భక్తితో పని చేయడాన్నీ ప్రశంసించాడు. పైకి విరుద్ధంగా అనిపించే ఈ రెండు ఉపదేశములతో అర్జునుడు తికమక పడి, ఈ రెంటిలో ఏది తనకు ఎక్కువ శ్రేయస్సుని కలుగచేసేదో, తెలియజేప్పమన్నాడు.  మొదటి అధ్యాయంలో, అర్జునుడి శోకం యొక్క తీరు వివరించి, శ్రీ కృష్ణుడు, ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానాన్ని ఉపదేశించటానికి, పూనుకున్నాడు. రెండవ అధ్యాయంలో, శ్రీ కృష్ణుడు అర్జునుడికి ఆత్మ జ్ఞానాన్ని తెలియపరిచాడు. ఆత్మ నిత్యమైనదీ, నాశము లేనిదీ కావడంవలన, ఎవరూ నిజానికి యుద్ధంలో చనిపోరు కాబట్టి, శోకించటం తెలివితక్కువ పని అని, చెప్పాడు. అర్జునుడు ఒక వీరుడిగా, తన సామాజిక విధిని నిర్వర్తిస్తూ, యుద్ధంలో ధర్మ పక్షాన పోరాడి, ఆ కర్మలను భగవత్ అర్పితం చేయమన్నాడు. మూడవ అధ్యాయంలో, కర్తవ్య నిర్వహణ చేయటం, అవశ్యకమైనది. ఎందుకంటే, అది మన అంతఃకరణ శుద్ధికి చాలా దోహద పడుతుందని, పరమాత్మ చెప్పాడు. కానీ, అంతఃకరణ శుద్ధిని సాధించిన వ్యక్తి, ఎలాంటి సామాజిక విధులనూ నిర్వర్తించే అవసరం లేదని కూడా చెప్పాడు. నాలుగవ అధ్యాయంలో, భగవత్ ప్రీతి కొరకు చేసే రకరకాల కార్యముల గురించి, విశదీకరించాడు. యాంత్రికమైన కర్మకాండలతో కూడిన యజ్ఞము కంటే, జ్ఞానముతో కూడిన యజ్ఞము శ్రేయస్కరమైనదని, పేర్కోన్నాడు. కర్మ సన్యాస విషయాన్ని పరిచయం చేశాడు. అయితే, ఈ ఉపదేశాలన్నీ, అర్జునుడిని అయోమయానికి గురి చేశాయి. అతను కర్మ సన్యాసమూ, మరియూ కర్మ యోగమూ, రెండూ విరుద్ధ స్వభావాలతో కూడినవని అనుకున్నాడు. ఈ రెండింటినీ ఒకేసారి చేయలేమనుకున్నాడు. అందుకే, తన సందేహాన్ని శ్రీ కృష్ణుని దగ్గర వ్యక్తం చేశాడు.

03:09 - శ్రీ భగవానువాచ ।
సన్యాసః కర్మయోగశ్చ నిఃశ్రేయసకరావుభౌ ।
తయోస్తు కర్మసంన్యాసాత్కర్మయోగో విశిష్యతే ।। 2 ।।

భగవానుడు ఈ విధంగా సమాధానమిచ్చాడు: పనులను త్యజించే కర్మ సన్యాస మార్గము, మరియు భక్తితో పనిచేసే కర్మ యోగ మార్గము, రెండూ సర్వోన్నత లక్ష్యం వైపు దారి తీస్తాయి. కానీ, కర్మ యోగమనేది, కర్మ సన్యాసము కంటే శ్రేష్ఠమైనది.

ఒక కర్మ యోగి, ఆధ్యాత్మిక, మరియు సామాజిక ధర్మాలు రెండింటినీ చేస్తాడు. మనస్సుని భగవంతుని యందే నిలిపి, కేవలం శరీరంతో, సామాజిక ధర్మాలు చేయబడతాయి. కర్మ సన్యాసమనేది, శారీరక దృక్పథం నుండి పైకి వెళ్ళిన ఉన్నత స్థాయి జీవుల కోసం. పూర్తి స్థాయిలో భగవత్ భావనలో ఐక్యమవడం వలన, సామాజిక బాధ్యతలను త్యజించి, సంపూర్ణంగా, ఆధ్యాత్మిక విధులనే నిర్వర్తించే మనిషి, కర్మ సన్యాసి. వారు తమని తాము శరీరం అనుకోరు. తత్ఫలితంగా, వారు తమ శారీరిక ధర్మాలను నిర్వర్తించే అవసరం లేదని భావిస్తారు. ఇటువంటి కర్మ సన్యాసులు, తమ పూర్తి సమయాన్ని, ఆధ్యాత్మికత కోసమే కేటాయిస్తారు. అదే సమయంలో, కర్మ యోగులు, తమకున్న సమయాన్ని, ప్రాపంచిక విధులకూ, ఆధ్యాత్మిక విధులకూ విభజించాల్సి ఉంటుంది. అందుకే, కర్మ సన్యాసులు, భగవంతుని దిశగా వేగంగా వెళ్ళ గలుగుతారు. కర్మ యోగులు, సామాజిక విధుల భారంతో, నెమ్మదిగా సాగుతారు. కానీ, ఈ శ్లోకంలో, శ్రీ కృష్ణుడు, కర్మ సన్యాసం కంటే, కర్మ యోగాన్నే ప్రశంసిస్తున్నాడు. ఎందరో సాధువులు, తమకు వైరాగ్యం కలిగిందనుకుంటూ, ప్రపంచాన్ని త్యజించారు. కానీ, వారి మనస్సు, భగవంతునిపై పూర్తిగా లగ్నం కాలేదు. దీని వలన, వారు ఆధ్యాత్మిక పథంలో, దివ్య ఆనందాన్ని అనుభవించలేక పోయారు. బైరాగుల్లా కాషాయ వస్త్రాలు ధరించి, గంజాయి పీల్చటం వంటి అత్యంత పాపభూయిష్ట పనులు చేస్తుంటారు. కేవలం అజ్ఞానులు మాత్రమే, తమ సోమరితనాన్ని వైరాగ్యమని, తప్పుగా అర్థం చేసుకుంటారు.

05:17 - జ్ఞేయః స నిత్యసంన్యాసీ యో న ద్వేష్టి న కాంక్షతి ।
నిర్ద్వంద్వోహి మహాబాహో సుఖం బంధాత్ విముచ్యతే ।। 3 ।।

దేనినీ ద్వేషింపక, దేనినీ ఆశించక ఉన్న కర్మ యోగులను, నిత్య సన్యాసులుగా తెలుసుకొనవలెను. అన్ని రకాల ద్వంద్వములకూ అతీతంగా ఉండి, వారు భౌతిక బంధాల నుండి సునాయాసముగా విముక్తులవుతారు.

బాహ్యంగా ప్రాపంచిక విధులు నిర్వర్తిస్తూనే, కర్మ యోగులు, అంతర్గతంగా వైరాగ్యాన్ని అభ్యాసం చేస్తుంటారు. కాబట్టి, అనుకూల, ప్రతికూల ఫలితాలు రెండింటినీ సమ దృష్టితో, ఈశ్వరానుగ్రహంగా స్వీకరిస్తారు. భగవంతుడు ఈ ప్రపంచాన్ని ఎంత అద్భుతంగా రచించాడంటే, అది మన క్రమానుసార ఉన్నతి కొరకు, సంతోషాన్నీ, దుఃఖాన్నీ అనుభవింప చేస్తుంది. మనం సాధారణ జీవితాన్ని గడుపుతూ, మన దరికి వచ్చే దేనినైనా సహిస్తూ, సంతోషంగా మన ధర్మం మనం చేస్తూ ఉంటే, ఈ ప్రపంచం సహజంగానే, క్రమక్రమంగా మనల్ని ఆధ్యాత్మిక పురోగతి వైపుకు, తీసుకువెళ్తుంది. అనంతమైన జన్మలలో, ప్రపంచంపై ఉన్న మమకారం వలన, మన హృదయములు మొరటుగా, మలినముతో ఉన్నాయి. కాబట్టి, కర్మ యోగులు భక్తితో పని చేస్తూ, ఫలితముల పట్ల సమదృష్టితో ఉంటారు, మరియు భగవంతుని యందే, తమ మనస్సుని లగ్నం చేయటానికి, నిత్యం అభ్యాసం చేస్తుంటారు.

06:42 - సాంఖ్యయోగౌ పృథగ్బాలాః ప్రవదంతి న పండితాః ।
ఏక మప్యాస్థితః సమ్యక్ ఉభయోర్విన్దతే ఫలమ్ ।। 4 ।।

అజ్ఞానులు మాత్రమే, కర్మలను త్యజించుట, లేదా కర్మ సన్యాసము, మరియు భక్తితో పని చేయటము, లేదా కర్మయోగము, భిన్నమైనవని చెబుతారు. ఈ రెండింటిలో, ఏ ఒక్క మార్గమును అవలంభించినా, ఈ రెండింటి ఫలమునూ పొందవచ్చని, యదార్థము తెలిసినవారు చెబుతారు.

సన్యాసమనేది, రెండు రకాలుగా ఉంటుంది. అవి, ఫాల్గు వైరాగ్యమూ, యుక్త వైరాగ్యము. ఈ ప్రపంచాన్ని భారమైనదిగా తలచి, జనులు కష్టాలనూ, బాధ్యతలనూ వదిలించుకోవటం కోసం దానిని త్యజిస్తారో, అది ఫాల్గు వైరాగ్యమనబడుతుంది. ఇది పలాయనవాద దృక్పథంలో ఉంటుంది, అస్థిరమైనది. ఇటువంటి వారి సన్యాసం, కష్టాలు ఎదురైనప్పుడు పారిపోయే మనస్తత్వంతో, కూడి ఉంటుంది. ఆధ్యాత్మిక పథంలో వీరికి కష్టాలెదురైనప్పుడు, దానిని కూడా మరల వదిలేసి, తిరిగి ప్రాపంచిక జీవితం వైపు పరుగు పెట్టడానికి, ఆశిస్తారు. ఇక యుక్త వైరాగ్యంలో, జనులు ఈ ప్రపంచాన్నంతా, భగవంతుని శక్తిగా చూస్తారు. వారికున్న దానిని, వారికి చెందినదిగా పరిగణించరు, మరియు తమ విలాసం కోసం అనుభవించాలని ప్రయత్నించరు. బదులుగా, దేవుడు తమకు ఇచ్చిన దానితో, ఆ భగవంతుని సేవ చేయటానికే, ప్రయత్నిస్తారు. యుక్త వైరాగ్యము, స్థిరమైనది, కష్టాలకు చలించనిది. కర్మ యోగులు, బాహ్యంగా తమ విధులను నిర్వర్తిస్తూనే ఉన్నా, యుక్త వైరాగ్య భావాలు పెంపొందించుకుంటారు. తమని తాము సేవకులుగా, మరియు భగవంతుడిని, భోక్తగా పరిగణిస్తారు. అందుకే, ప్రతిదీ, భగవత్ ప్రీతి కోసమే చేస్తున్నామనే భావనలో, స్థితులవుతారు. ఈ విధంగా, వారి అంతర్గత స్థితి ఎల్లప్పుడూ, భగవత్ ధ్యాసలో ఉండే కర్మ సన్యాసుల స్థితితో, సమానంగా ఉంటుంది. కర్మ యోగికీ, కర్మ సన్యాసికీ మధ్య, నిజమైన జ్ఞానం విషయంలో, ఏటువంటి తేడా కనపడదు.

08:44 - యత్సాంఖ్యై: ప్రాప్యతే స్థానం తద్యోగైరపి గమ్యతే ।
ఏకం సాఖ్యం చ యోగం చ యః పశ్యతి స పశ్యతి ।। 5 ।।

కర్మ సన్యాసము ద్వారా పొందగలిగే అత్యున్నత స్థితిని, భక్తితో కర్మలను ఆచరించటం ద్వారా కూడా, పొందవచ్చు. కాబట్టి, కర్మ సన్యాసము, మరియు కర్మ యోగము, ఒక్కటే అని చూసినవాడే, నిజముగా ఉన్నదున్నట్టుగా చూసినట్టు. ఆధ్యాత్మిక సాధనలో, మనస్సు యొక్క ఉద్దేశమే ప్రధానమైనది. బాహ్యమైన క్రియలు కావు.

ఒక వ్యక్తి, పవిత్ర బృందావన ధామములో నివసిస్తున్నా, అతని మనస్సు బాహ్య కోరికలపై మళ్ళితే, అది పరిపూర్ణత కాదు. మరొకరు బాహ్య ప్రపంచంలో జీవిస్తున్నా, నిరంతరం బృందావనాన్నే తలుస్తుంటే, భగవంతునిపైనే మనస్సును నిమగ్నం చేస్తే, అతడు పరిపూర్ణ స్థితిని పొందుతాడు. మన మానసిక స్థితిని బట్టి, మన ఆత్మ ఉద్ధరణ స్థాయి ఉంటుందని, సమస్త వైదిక శాస్త్రాలూ పేర్కొంటున్నాయి. బంధము, మరియు మోక్షమనేవి, మనస్సు యొక్క స్థితి మీద అధారపడతాయి. ఏ రూపంలో దేవుణ్ణి ఆరాధిస్తున్నా, మనస్సుని మాత్రం, భగవంతుని ధ్యానములోనే నిమగ్నం చేయాలి. ఆధ్యాత్మిక దృష్టి లేనివారు, కర్మ సన్యాసికీ, కర్మ యోగికీ ఉన్న బాహ్యమైన తేడాలను చూసి, కర్మ సన్యాసియే ఉన్నతమైనవాడని, భావిస్తారు. కర్మ సన్యాసులు, మరియు కర్మ యోగులు కూడా, తమ మనస్సులను భగవంతుని యందే నిమగ్నం చేసినట్టు చూసి, జ్ఞానులు, వారిద్దరూ ఒకే, సరిసమాన అంతర్గత స్థితిలో ఉన్నట్లు, గమనిస్తారు.

10:18 - సంన్యాసస్తు మహాబాహో దుఃఖమాప్తుమయోగతః ।
యోగయుక్తో మునిర్బ్రహ్మా నచిరేణాధిగచ్ఛతి ।। 6 ।।

ఓ గొప్ప బాహువులు కలవాడా. భక్తి యుక్తముగా పని చేయకుండా, పరిపూర్ణ కర్మ సన్యాసమును చేరుకొనుట, చాలా కష్టం. కానీ, కర్మ యోగములో నిష్ణాతుడైన ముని, శీఘ్రముగా పరమాత్మను పొందుతాడు.

ఒక వ్యక్తి ఈ లోకములో, తన ధర్మములు నిర్వర్తిస్తూ, క్రమక్రమంగా కోపము, లోభము, మరియు కామములకు అతీతంగా ఎదగడానికి, ప్రయత్నించాలి. అలా కాక, ఎవరైనా తన విధులను త్యజిస్తే, మనస్సును పరిశుద్ధం చేసుకోవటం, చాలా కష్టం. పరిశుద్ధమైన మనస్సు లేకుండా, నిజమైన వైరాగ్యం పొందడమంటే, సుదూరపు స్వప్నముగానే మిగిలి పోతుంది. మనమందరమూ, మన సహజ స్వభావంచే పని చేయటానికి, ప్రేరేపింపబడతాము. అర్జునుడు ఒక యోధుడు. కానీ, కృత్తిమంగా తన ధర్మమును త్యజించి, అడవులకు పారిపోతే, అతని స్వభావం, అక్కడ కూడా తన కర్తవ్యాన్ని ప్రవర్తిస్తుంది. అలా కాకుండా, తన సహజ గుణాలనీ, ప్రతిభనీ భగవంతుని సేవలోనే ఉపయోగిస్తే, అది ఏంతో ఫలదాయకంగా ఉంటుంది. పిందెగా ఉన్న పండు, తనను మోసి, పోషించే చెట్టుకి, గట్టిగా అతుక్కుని ఉంటుంది. అదే పండు, పూర్తిగా పండినప్పుడు, తనకు ఆధారంగా ఉన్న దాని నుండి, విడిపోతుంది. అదే విధంగా, సంపూర్ణ విజ్ఞానంతో పరిపక్వత చెందే అనుభవం, కర్మ యోగికి, ఈ భౌతిక జగత్తు నుండి అందుతుంది. ఎలాగైతే కష్టపడి పనిచేసేవారికే గాఢ నిద్ర పడుతుందో, కర్మ యోగము ద్వారా, మనస్సుని పరిశుద్ధమొనర్చుకున్నవారికే, గాఢమైన ధ్యానం సాధ్యమవుతుంది.

ఇక మన తదుపరి వీడియోలో, యోగులు మమకారాసక్తిని విడిచిపెట్టి, ఆత్మ శుద్ధి కోసం ఆచరించే కర్మల గురించి, తెలుసుకుందాము..

కృష్ణం వందే జగద్గురుం!

18 January, 2022

వైష్ణవాస్త్రంతో అర్జునుడిని చంపబోయిన కురువృద్ధుడు! Story of Bhagadatta

 

వైష్ణవాస్త్రంతో అర్జునుడిని చంపబోయిన కురువృద్ధుడు!

మహాభారతంలో ఎందరో వీరులూ, మహా యోధులూ ఉన్నారు. ఇందులోని ఒక్కో పాత్ర ఒక్కో ప్రాముఖ్యతను కలిగి ఉంటుంది. కురుక్షేత్రంలో కౌరవుల పక్షాన యుద్ధం చేసిన వీరుల్లో, భీముడినీ, ఘటోత్కచుడినీ ఓడించిన అతి పరాక్రమవంతుడూ, కురు వృద్ధుడూ, కురుక్షేత్ర సంగ్రామంలో, 12 రోజుల పాటు వీరోచితంగా పోరాడాడు. యుద్ధంలో పాండవులను హడలెత్తించాడు. తన దగ్గరున్న వైష్ణవాస్త్రంతో అర్జునుడిని సంహరించాలని చూసి, భంగపడ్డాడు. అసలీ వృద్ధ వీరుడు ఎవరు? మహిమాన్వితమైన వైష్ణవాస్త్రం, ఇతడికెలా సొంతమైంది? వైష్ణవాస్త్రాన్ని పొందగలిగినవాడు, యుద్ధంలో కౌరవ పక్షాన ఎందుకు చేరాడు? భారతంలో మహా వీరుడిగా పేరు గడించిన, ఇతడి మరణం వెనుక దాగిన శ్రీ కృష్ణుడి మాయేంటి - వంటి ఉత్సుకతను రేకెత్తించే విషయాలను తెలుసుకోవడానికి, ఈ రోజుటి మన వీడియోను పూర్తిగా చూడండి..

[ ఈ వ్యాసాన్ని వీడియోగా చూడండి: https://youtu.be/B-d7_jKLv4M ]

వరాహమూర్తికీ, భూదేవికీ జన్మించిన కుమారుడే నరకాసురుడు. అసుర సంధ్య వేళ జన్మించడం వలన, అతనిలో రాక్షస లక్షణాలు పురుడు పోసుకున్నాయి. జనక మహారాజు పర్యవేక్షణలో పెరిగిన నరకుడు, కామాఖ్యను రాజధానిగా చేసుకుని, ‘ప్రాగ్జ్యోతిష పురం’, అంటే, నేటి అస్సాంలోని గౌహతీ నగరాన్ని, పరిపాలించేవాడు. తనకున్న వరం కారణంగా, దానవ రాజైన నరకాసురుడు, తన తల్లి భూదేవి అంశ అయిన సత్యభామ చేతిలో మరణించిన విషయం, తెలిసిందే. తరువాత అతని పెద్ద కుమారుడైన భగదత్తుడు, ప్రాగ్జ్యోతిష పురానికి రాజయ్యాడు. నరకాసురుడు ఎంతో కఠోర తపస్సు చేసి సంపాదించిన వైష్ణవాస్త్రాన్ని, భగదత్తుడు సొంతం చేసుకున్నాడు. భగదత్తుడు, కౌరవుల పక్షాన పోరాడిన మహాయోధులలో ఒకడు. తన తండ్రి సంహారానికి కారకుడన్న కోపంతో, కృష్ణుడితో ఉన్న వైరం కారణంగా, కౌరవుల తరుపున యుద్ధానికి పూనుకున్నాడు. ఏనుగును అధిరోహించి యుద్ధం చేసిన మహావీరుడు, భగదత్తుడు. అతని దగ్గర ఇంద్రుని ఐరావతాన్ని పోలినటువంటి తెల్లటి, ప్రముఖ జాతి అంజనా వంశపు ఏనుగు ఉంది. దాని పేరు, సుప్రతిక.

భారతంలో భీష్ముడూ, ద్రోణాచార్యుని తరువాత, వయస్సులో అందరికంటే పెద్దవాడు, భగదత్తుడే. శరీరం ముడతలు పడి, తెల్లటి జుట్టుతో, యుద్ధ భూమిలో సింహంలా ఉండేవాడు. వయస్సు మీద పడడం వలన, తన నుదుటి ముడతలు, కళ్లకు అడ్డుపడకుండా లాగిపట్టి, నుదుటికి ఒక వస్త్రాన్ని కట్టుకుని, సుప్రతికను అధిరోహించి, కదన రంగంలో తిరుగుతుంటే, ఇంద్రుడిని తలపించేవాడు. కురుక్షేత్రంలో ఒక అక్షౌహిణి సైన్యాన్ని నడిపించిన వీరుడు, భగదత్తుడు. ద్రోణుడూ, అశ్వత్థామా, వృషసేనుడూ, కర్ణుడి వంటి మహారథులతో, సరిసమాన హోదాను పొందిన పరాక్రమవంతుడు. భగదత్తుడి ఏనుగు కూడా, యుద్ధంలో బాగా ఆరితేరింది. దానిపై, భగదత్తుడు కూర్చునే విధంగా, ఒక బంగారు సింహాసనం, విజయ కేతనం ఉండేవి. కురుక్షేత్రంలో కౌరవుల పక్షాన నిలబడి, పాండవులతో హోరా హోరీగా యుద్దం చేశాడు. అయితే, భీముడూ, హిడింబిల కుమారుడైన ఘటోత్కచుడితో భగదత్తుడి యుద్ధం, ఒక మహత్తర ఘట్టం. భారత సంగ్రామంలో నాలుగవ రోజు, దానవ వీరులైన వీరిద్దరూ, ఒకరితో ఒకరు తలపడ్డారు. భీముడు భగదత్తుడి సైన్యంపై దాడి చేయగా, భీముడిపైకి ఆయుధాన్ని విసిరాడు భగదత్తుడు. దాంతో, అది భీముడి ఛాతీకి తగిలి, రథంలో కుప్పకూలిపోయాడు.

వెంటనే భీముని కొడుకైన ఘటోత్కచుడు వచ్చి, భీభత్సం సృష్టించి, తన రాక్షస మాయతో మాయమవుతూ, ప్రత్యక్షమవుతూ, భగదత్తుడితో యుద్ధం చేశాడు. ఘటోత్కచుడు, అంజనా, వామనా, మహాపద్మా అనే దేవతా ఏనుగులను సృష్టించి, తానూ, నాలుగు తొండాల ఏనుగుపై అధిష్ఠించి, భగదత్తుడిపై ప్రతి దాడికి దిగాడు. ఈ యుద్ధంలో సుప్రతిక గాయపడింది. ఈ పరిస్థితిని గమనించిన భీష్ముడు, ముందస్తు చర్యగా, నాలుగవ రోజు యుద్ధానికి విరామం ప్రకటించాడు. అలా ఆ రోజు యుద్ధంలో, పాండవులు విజయం సాధించారు. తిరిగి మరోసారి ఏడవ రోజు, ఘటోత్కచుడు భగదత్తునితో తలపడ్డాడు. ఇద్దరూ, భీకరాయుధాలతో పోరు సాగించారు. భగదత్తుడు ఘటోత్కచుడి కాళ్ళూ, చేతులపై అస్త్రాలను వదిలాడు. ఆ సమయంలోనే, ఘటోత్కచుడు తన గదను సుప్రతికపై విసిరాడు. భగదత్తుడు ఘటోత్కచుడి ఆయుధాన్ని అడ్డుకుని, ముక్కలు చేశాడు. అలా ఘటోత్కచుడిపై, 7 వ రోజు ఆధిక్యతను సాధించాడు భగదత్తుడు. అలా కురు పాండవుల మధ్య భీకర యుద్ధం నడుస్తుండగా, కురుక్షేత్రంలో 12వ రోజున దుర్యోధనుడు, తన గజ దళాన్ని భీముడి మీదకు పంపించాడు. వాటన్నింటినీ భీముడు, తన గదతో సంహరించాడు.

ఈ వార్త తెలుసుకున్న భగదత్తుడు, తన సుప్రతికతో, భీముడి మీదకు వెళ్ళాడు. తన ఏనుగుతో భీముడి రథాన్ని త్రొక్కించాడు. సుప్రతిక తన తొండంతో భీముడ్ని పట్టుకోవాలని ప్రయత్నించగా, భీముడు తప్పించుకున్నాడు. కానీ, తొండం దెబ్బకు స్పృహ కొల్పోయాడు. దాంతో భగదత్తుడు, భీముడు మరణించాడని భావించి వదిలేసి, ధర్మ రాజుతో యుద్ధానికి వెళ్ళాడు. అభిమన్యుడూ, సాత్యకి, భగదత్తుడిని ధర్మరాజు వైపుకు రానీయకుండా, అడ్డుకున్నారు. భగదత్తుడి ఏనుగు సుప్రతిక, పాండవ సైన్యాన్ని తొక్కుకుంటూ, విధ్వంసాన్ని సృష్టించింది. పరిస్థితి చేయి దాటిపోతుండడంతో, అర్జునుడు భగదత్తుడితో యుద్ధానికి దిగాడు. వీరిరువురి యుద్ధం, చారిత్రాత్మకమైనది.

భగదత్తుడు రెండు బాణాలను అర్జునుడి మీదకు విసరగా, అవి తగిలి, అర్జునుడి కిరీటం క్రింద పడిపోయింది. తరువాత తన దగ్గరున్న మహత్తరమై వైష్ణవాస్త్రాన్ని, అర్జునుడి మీదకు ప్రయోగించాడు. వెంటనే రథ సారథిగా ఉన్న కృష్ణుడు లేచి, అర్జునుడికి అడ్డుగా నిలబడడంతో, ఆ వైష్ణవాస్త్రం ఆయనను తాకి, వైజయంతి మాలగా, ఆయన మెడను అలంకరించింది. అది చూసి ఆశ్చర్యపోయిన అర్జునుడితో శ్రీ కృష్ణుడు, 'ఇది విష్ణుమూర్తి ప్రసాదించిన అస్త్రం. దీనినుండి తప్పించుకోవడం అసాధ్యం. నేనందించిన అస్త్రం కాబట్టి, తిరిగి నన్ను చేరి, హారంగా మారింది' అని వివరించాడు.

భగదత్తుడు తన అమూల్యమైన అస్త్రాన్ని వదులుకున్నాడు కాబట్టి, అతడిని సంహరించడానికి ఒక సులభమైన మార్గం ఉందంటూ, అర్జునుడికి ఉపదేశించాడు కృష్ణుడు. అలా భగవానుడి సలహామేరకు, అర్జునుడు, భగదత్తుడు తలకు కట్టుకున్న వస్త్రాన్ని, ముందుగా ఛేదించాడు. దాంతో, ఆ వృద్ధ యోధుడి నుదుటి ముడుతలు కళ్ళకు అడ్డుపడి, భగదత్తుడికి చూపు కనిపించలేదు. అయినా, అర్జునుడితో యుద్ధాన్ని కొనసాగిస్తూనే ఉన్నాడు. అర్జునుడు ఈ సారి, అర్థ చంద్రాకృతిలో ఉండే బాణాన్నివేయగా, అది భగదత్తుడి ఛాతీలోకి చొచ్చుకుపోయింది. తరువాత మరో అస్త్రాన్ని, సుప్రతిక కుంభ స్థలం మీదకు ప్రయోగించడంతో, అది కుప్పకూలిపోయింది. ఆ విధంగా, శ్రీ కృష్ణుడి సలహాతో, భగదత్తుడినీ, సుప్రతికనూ సంహరించాడు. గురు సమానుడైన భగదత్తుడు మరణించిన తరువాత, అతని శరీరం చుట్టూ, గౌరవ సూచకంగా ప్రదక్షిణలు చేసి, శ్రద్ధాంజలి ఘటించాడు, అర్జునుడు. కురుక్షేత్ర సంగ్రామం ముగిసిన తరువాత, ధర్మరాజు చేసిన అశ్వమేధయాగంలో భాగంగా, భగదత్తుడి కుమారుడైన వజ్రదత్తుడు, అర్జునుడితో పోరాడి, ఓడిపోయాడు.ఎంతటి వీరులైనా, అధర్మం పక్షాన నిలబడితే ఓటమి పాలు కాక తప్పదనే సత్యాన్ని, మహాభారతం మనకు తెలియజేస్తుంది.

మన పురాణాలు కల్పిత కథలు కావు. అక్షర సత్యాలు. ఎంతో విశిష్ఠమైన ధర్మాచారణను నిర్దేశించే మార్గదర్శకాలు.

🚩 ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ 🙏